Croen dynol agos i fyny

Amcangyfrif o'r amser darllen: 2 Cofnodion

Mae yna lawer o therapyddion allan yna (maeth ac fel arall) sy'n deall bod yn rhaid i ni roi'r hyn sydd ei angen ar yr ymennydd i weithio'n iawn.

Nicola Zanetti yn therapydd maeth ac ymarferydd naturopathig adnabyddus a sefydledig a estynnodd ataf ar ôl darllen fy mlog post am y defnydd o Ketogenic Diets ar gyfer OCD. Roedd ganddo ddiddordeb arbennig yn fy sôn am yr anghydbwysedd GABA/Glutamate a welir yn OCD y gellir ei wella trwy ddefnyddio diet cetogenig.

Nick ZanettiMae diddordeb arbennig ar hyn o bryd mewn anhwylderau excoriation (Dermatillomania). Mae hwn yn gyflwr iechyd meddwl lle mae person yn pigo neu'n crafu ei groen yn orfodol, gan achosi anafiadau neu greithiau. Mae'r cyflwr hwn yn dod o dan y categori anhwylder obsesiynol-orfodol (OCDs).

Mae Nicolas yn angerddol am y pwnc hwn oherwydd ei waith gyda chleientiaid a thrwy ei ymchwil helaeth i ysgrifennu llyfr sy'n dod allan. Mae ei lyfr sydd ar ddod yn benodol i anhwylder codi croen ac mae'n dysgu pobl sut i helpu i sicrhau gwell cydbwysedd niwrodrosglwyddydd ac iechyd yr ymennydd ar gyfer yr anhwylder hwn trwy ddulliau maethol. Roeddwn i eisiau bod yn siŵr ei rannu gyda chi oherwydd nid oes llawer o wybodaeth ar gael y mae pobl yn ei chael yn ddefnyddiol am yr anhwylder penodol hwn.

Gallwch archebu ymgynghoriad ag ef ..

Gallwch ei ddilyn ar Instagram ..

A gallwch gael gwybod am ei lyfr trwy ei ddilyn ar Amazon ..

Rwy'n teimlo'n gyffrous iawn pan fyddaf yn cwrdd â therapyddion eraill sy'n deall y cysylltiad rhwng salwch meddwl ac iechyd yr ymennydd!

Gobeithio bod y cyfweliad hwn yn ddefnyddiol, yn galonogol ac yn ddilys ichi. Mae Nick Zanetti yn arbenigwr ar anhwylderau codi croen ac yn deall pŵer therapïau metabolig a therapïau maethol eraill fel triniaeth bosibl.

Oherwydd bod gennych yr hawl i wybod pob un o'r ffyrdd y gallwch chi deimlo'n well.

sut 1

Gadael ymateb

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.