Mae'n bryd dysgu sut i drin niwl eich ymennydd

Rwy'n helpu pobl sydd â niwl ymennydd rheolaidd neu gronig sy'n dioddef o amrywiaeth o afiechydon iechyd meddwl, niwrolegol neu hyd yn oed salwch cronig i deimlo'n well.

Maent yn dod yn ddryslyd, yn anghofus, yn flinedig ac wedi'u datgysylltu ac yn gweithio trwy'r rhaglen i adennill eu swyddogaeth wybyddol fel eu bod yn dod yn gwbl bresennol yn eu bywydau ac yn ffynnu.

Rwy'n gwneud hyn gyda fersiwn ar-lein o'r un dulliau yr wyf wedi'u defnyddio ers blynyddoedd yn fy mhractis preifat i helpu pobl i gael gwared ar niwl yr ymennydd ar ffurf hwyliau a symptomau gwybyddol. Mae cleientiaid yn trosoledd therapïau ymennydd maethol a metabolig pwerus ynghyd â fy mhrofiad fel darparwr iechyd ymddygiadol i gyflawni canlyniadau anhygoel.

Mae Rhaglen Adfer Niwl yr Ymennydd yn effeithiol, yn seiliedig ar dystiolaeth ac yn drawsnewidiol.

Sut mae'n gweithio?

  • Therapïau maethol pwerus sy'n adfer egni'r ymennydd, yn lleihau niwro-llid ac yn atal cylchoedd niwroddirywiad
  • Gwersi Nutrigenomeg i ddysgu sut i bersonoli ychwanegion
  • Hyfforddiant iechyd swyddogaethol ar y lefel uchaf i helpu i ddatrys unrhyw symptomau gweddilliol

Peidiwch â threulio munud arall yn ceisio byw eich bywyd trwy'r niwl o hwyliau a symptomau gwybyddol. Mae'n hawdd ei drin. A gallaf ddangos i chi sut a'ch cefnogi ar eich taith i ymennydd cwbl weithredol sy'n eich galluogi i ffynnu'n llwyr!


Dechrau ..

Mynychu Dosbarth Meistr Adfer Niwl yr Ymennydd Byw i ddysgu mwy am y rhaglen. Ni waeth a ydych chi'n cofrestru ai peidio, byddaf yn dysgu'r union dri cham sydd eu hangen arnoch ar gyfer adferiad niwl yr ymennydd!

Archwiliwch y canlyniadau.

Neu gallwch wneud cais ar unwaith ac archebu galwad ..

Mae cofrestru trwy gais yn unig a rhaid i ymgeiswyr gael eu sgrinio fel y bo'n briodol ar gyfer y rhaglen.