Rhowch eich e-bost isod i gael gwybod am gyfleoedd i weithio gyda mi i ddysgu sut i drin niwl eich ymennydd ac achub eich hwyliau a'ch swyddogaeth wybyddol.

Canllaw Maeth yr Ymennydd

Nid yw cyngor maeth confensiynol yn dweud wrthych beth sydd angen i chi ei gyflawni a chynnal ymennydd iach.

Mae angen ffeithiau syth arnoch yn seiliedig ar fiocemeg faethol a'r hyn a wyddom am fetaboledd yr ymennydd a thrin anhwylderau niwrolegol.

Mae angen i chi wybod sut olwg sydd ar faeth ymennydd go iawn.

Nid ydych chi'n cael y darlun llawn na'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i gynllunio'ch bwyta o amgylch iechyd a gweithrediad gorau'r ymennydd.

Felly mynnwch y canllaw. Achos rydw i eisiau i chi wybod yr holl ffyrdd y gallwch chi deimlo'n well!