Cymryd rhan yn yr astudiaeth hon gan Brifysgol Caeredin

Beth yw pwrpas yr astudiaeth hon?

Mae nifer cynyddol o adroddiadau cleifion gan bobl ag anhwylder deubegwn yn defnyddio'r diet cetogenig i reoli eu symptomau. Fodd bynnag, ychydig iawn o seiciatryddion a fyddai'n ymwybodol o amlder a natur adroddiadau o'r fath o ddarllen y llenyddiaeth wyddonol. Ar yr un pryd, cymharol ychydig o bobl ag anhwylder deubegynol sy'n gallu cyfrannu at y llenyddiaeth wyddonol i gyfleu'r profiadau hyn.

Os ydych chi'n berson ag anhwylder deubegynol sy'n defnyddio'r diet cetogenig, cwblhewch yr holiadur canlynol fel y gall eich profiad ddod yn rhan o'r llenyddiaeth wyddonol.

tinyurl.com/KetoBipolarQuestionnaire

Mae Prifysgol Caeredin yn gobeithio casglu dros 100 o ymatebion wedi'u cwblhau i'r holiadur hwn erbyn mis Mawrth 2023!

adeilad canoloesol
Llun gan David Rico ar Pexels.com

Os ydych chi wedi defnyddio'r diet cetogenig eto i drin anhwylder deubegwn, gallwch ddysgu mwy am yr opsiwn triniaeth hwn trwy ddarllen y postiadau blog canlynol: