GABA a Deietau Cetogenig

GABA a Deietau Cetogenig Mae angen i ni siarad am rôl GABA mewn salwch meddwl ac anhwylderau niwrolegol. Ac yna, rydw i'n mynd i esbonio i chi pam y gall cetonau helpu i reoleiddio'r niwrodrosglwyddydd hwn. Beth yw GABA? GABA (asid gamma-aminobutyrig) yw'r prif niwrodrosglwyddydd ataliol yn yr ymennydd, ac mae'n chwarae rhan hanfodolparhau i ddarllen “Deiet GABA a Ketogenig”

Deall y Wyddoniaeth y Tu ôl i Therapi Cetogenig ar gyfer Anhwylder Iselder Mawr

Deall y Wyddoniaeth y Tu Ôl i Therapi Cetogenig ar gyfer Anhwylder Iselder Mawr Dewch i ni archwilio canlyniadau astudiaeth a archwiliodd y dystiolaeth niwrobiolegol sy'n cefnogi gwelliant mewn iselder gyda diet cetogenig a darganfod pa fecanweithiau biolegol sylfaenol a ddarganfuwyd ganddynt trwy astudiaethau in vitro ac in vivo yn y llenyddiaeth wyddonol . Shamshtein D, Liwinski T. Ketogenicparhau i ddarllen “Deall y Wyddoniaeth y Tu ôl i Therapi Cetogenig ar gyfer Anhwylder Iselder Mawr”

Adolygiad byr o ymchwil ar y defnydd o ddeietau cetogenig ar gyfer Awtistiaeth

Adolygiad byr o ymchwil ar y defnydd o ddiet cetogenig ar gyfer Awtistiaeth Mae rhai ohonoch yn chwilio am driniaethau ar gyfer Awtistiaeth. Gwefan yw hon sy'n canolbwyntio ar ddefnyddio dietau cetogenig fel triniaeth ar gyfer hwyliau ac anhwylderau niwrolegol. Felly mae'n hen bryd i mentalhealthketo.com ddosbarthu rhywfaint o'r wybodaethparhau i ddarllen “Adolygiad byr o ymchwil ar y defnydd o ddeietau cetogenig ar gyfer Awtistiaeth”

Adolygiad Byr o Ymchwil ar Ddiet Cetogenig fel Triniaeth ar gyfer Clefyd Parkinson (PD)

Adolygiad Byr o Ymchwil ar Ddiet Cetogenig fel Triniaeth ar gyfer Clefyd Parkinson (PD) Yn y swydd hon, ni fyddwn yn mynd i mewn i'r mecanweithiau sylfaenol sy'n ymwneud â'r patholeg a welir yng nghlefyd Parkinson na sut y gall y diet cetogenig eu haddasu. Ond byddaf yn amlinellu'n fyr ymchwil sy'n dangos y gall diet cetogenigparhau i ddarllen “Adolygiad Byr o Ymchwil ar Ddiet Cetogenig fel Triniaeth ar gyfer Clefyd Parkinson (PD)”

Adolygiad Byr o Ymchwil ar Ddiet Cetogenig fel Triniaeth ar gyfer Sglerosis Ymledol (MS)

Adolygiad Byr o Ymchwil ar Ddiet Cetogenig fel Triniaeth ar gyfer Sglerosis Ymledol (MS) Pan fyddaf yn dweud wrth bobl y gallant ddysgu sut i drin eu symptomau gwybyddol a hwyliau (sydd hefyd yn brofiadol fel Niwl yr Ymennydd), rwy'n ei olygu yn y pen draw. Dewch i ni ddysgu am ddeietau cetogenig a Sglerosis Ymledol. Mae cryn dipyn o wedi bod mewn gwirioneddparhau i ddarllen “Adolygiad Byr o Ymchwil ar Ddiet Cetogenig fel Triniaeth ar gyfer Sglerosis Ymledol (MS)”